işyeri hekimliği kursu

İşyerlerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yasal olarak işyerinin sağlık kurallarına uygunluğunun denetlenmesi, çalışanların sağlık taramalarından geçirilmeleri gerekir. Bunları yapacak kişiler işyeri hekimleridir.

İşyeri hekimi olabilmenin çeşitli şartları vardır ve bunların başında kişinin bir tıp fakültesini bitirmiş olması gelir. Bir tıp fakültesi diplomasına sahip olan doktorlar ikinci olaraksa bakanlığın yetkilendirdiği bir eğitim kuruluşunun işyeri hekimliği kursuna katılmalı, eğitimler sonunda sınavdan başarılı olmalıdır.

Bazı durumlarda işyeri hekimi olabilmek için sınav ve işyeri hekimliği kursu şartı aranmamaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Doktor olup iş sağlığı güvenliği ya da iş sağlığı alanında doktora yapmış olanlar,
  • İş güvenliği alanında doktor iş teftişçisi olarak asistanlık süresiyle birlikte 8 yıl görev yapmış olanlar,
  • Genel müdürlükte en az 8 yıl iş güvenliğinde çalışmış doktorlar.
  • İş ve meslek hastalıkları ana bilim dalında yan dal yapmış diploma sahibi doktorlar.

İşyeri Hemşireliği Belgesi Nasıl Alınır?

İşyeri hekimliği sınavları ÖSYM tarafından yapılır ve işyeri hemşireliği, iş güvenliği uzmanlığı sınavlarıyla aynı zamanda gerçekleştirilir. Bu sınavlarda adayların mutlaka başarılı olmaları gerekir. Adaylar eğitimlere katılır ve sınavdan başarılı olurlarsa uzmanlık sertifikası alırlar.

İşyeri hekimliği sınavı senede 2 kez yapılır. Başvurular ÖSYM tarafından alınır. Toplam 17 büyükşehirdeki sınav merkezlerinde adaylar sınava alınır. İlk başvurular daha çok nisan ayı içerisinde, ikincisi ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir. Sınavda 50 soru sorulur ve adaylara 75 dakika süre verilir. Sınavlar genel olarak 10:15’te başlar.

İşyeri hemşireliği belgesi almak dahil işyeri hekimliği eğitimlerinde personellerin işyerlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını verebilecek kıvama gelmeleri hedeflenir. Eğitimlerin incelendiği zaman teorik eğitim ve pratik eğitim olmak üzere 2 farklı bölümden meydana gelir. Teorik eğitimler 180 saat, pratik eğitimler 40 saat sürer. Pratik eğitimlerde sahaya inilir ve işyeri hekimi bulunan işyerlerinde eğitimler verilir.

İşyeri hekimliği kurslarının eğitimlerindeki amaç, işyerlerinde sağlık hizmeti sunmak isteyen doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık personellerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, bu alanda uygulama yapabilmesinin sağlanmasıdır.

Diğer Sağlık Personeli Kursuna Katılabilecekler

6331 sayılı yasada işyerlerinde istihdam edilmesi gereken personeller belirtilmiştir. Buna göre bu personellerden birisi işyeri hemşiresidir ve kanuni adı diğer sağlık personeli olarak geçer. Diğer sağlık personeli kursu ile işyeri hemşiresi olabilecek meslekler şunlardır:

  • Hemşireler,
  • Sağlık memurları,
  • Acil tıp teknisyenleri,
  • Çevre sağlığı teknisyenleri.

Bütün bu gruplarda lise, ön lisans ya da lisans mezunu olan kişiler kurslara katılabilirler. Eğitim süresi 90 saattir ve bunun 45 saati online olarak uzaktan verilebilirken 45 saati uzman eğiticilerce yüz yüze gerçekleştirilir. Sınavlarda başarılı olmak ve süreci en rahat şekilde yürütebilmek adına mutlaka alanında uzman, deneyim sahibi bir kurstan hizmet alınmalıdır. Bizler uzman kadromuzla sizleri sınavlara en iyi şekilde hazırlamaya talibiz.

Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım