Diğer Sağlık Personeli ( İşyeri Hem.) Belgesi

 . Diğer Sağlık Personeli ( İşyeri Hem.) Belgesi

KİMLER İŞYERİ HEMŞİRESİ OLABİLİRLER ?                                                                                                                         

İşyeri Hemşireliği,Yönetmelikte “Diğer Sağlık Personeli” ifadesi yer almaktadır.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile Diğer Sağlık Personeli ciddi önem kazanmıştır. Ser Akademi,kursiyerlerine bu kapsam da eğim vererek rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personelini Görev Yetki ve Sorumluluğu Yönetmeliğinde de kapsam ifade edilmiştir.Ser Akademi den alacağınız eğitimle sizler de İşyeri Hemşiresi olabilirsiniz. Hem kamuda hem de özel sektörde görev alabilmeniz mümkün.Çalışırken ek gelir kazanılabilir.İş Yasası buna imkan vermekte.Peki kimler İşyeri Hemşiresi olabilir :

Mezuniyet fark etmeksizin (lise yada lisans) bölümün tutması yeterli,

Hemşire
Sağlık Memuru
Acil Tıp Teknisyeni
Çevre Sağlığı Teknisyeni unvanına sahip kişileri kapsamaktadır.
Bu bölümlerin herhangi birinden mezun olan kişiler başvuracağı eğitim programıdır.
İlgili kişiler Ser Akademi Eğitim kurumundan Diğer Sağlık Personeli eğitimini aldıktan sonra bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak ÖSYM sınavında başarılı olanlar Diğer Sağlık Personeli “İşyeri Hemşiresi” unvanı alırlar.

İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMLERİ NE KADAR SÜRER?

45 Saat Uzaktan (İnternet üzeri 8 gün)
45 Saat Örgün (Yüz yüze 8 gün) olmak üzere
Toplam 90 saat sürmekte olup 16 gündür.İşyeri Hekimliği Eğitimi Ders Konuları

İşyeri Hemşiresi (DSP) Eğitim Ders Konuları

 • Türkiye Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulama İlkeleri Ve Güvenlik
 • Temel Hukuk Ve İş Hukuku
 • Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Hizmetleri
 • İşyeri Tehlike Sınıfları Ve İsg-Katip Uygulamaları
 • İşyerinde Sağlık Gözetimi Ve Biyolojik İzleme
 • Uygun İşe Yerleştirme
 • Risk Değerlendirmesi Ve Yönetimi
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Çalışma Ortamı Gözetimi Ve İş Hijyeni
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • İşyerinde Kaynağa Ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları
 • İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları
 • İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar Ve Uygulamalar
 • İş Kazaları
 • İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi Ve Acil Tıbbi Müdahale
 • Meslek Hastalıkları Ve İşle İlgili Hastalıklar
 • Toksikolojinin Temel İlkeleri
 • İş Sağlığında Güncel Konular
 • Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları
 • İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
 • İletişim Teknikleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri
 • İşyerinde Sağlıkla İlgili Kayıtlar Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler
 • Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
Mesaj Gönder
1
Mesaj Gönder
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?