Tüzükler

 . Tüzükler
Document
TÜZÜKLER
Tüzük Adı
MBS Linki
KAYSİS Linki
Dayandığı Kanun
Resmi Gazete Tr/Sayı
1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük
1739
RG: 01.05.1997/22976
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü
3146
RG: 15.04.1996/22612
Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan İşçilerin Sıhhi İhtiyaçlarının Teminine Dair Tüzük
151
RG: 25.08.1942/5193
İş Teftişi Tüzüğü
1475, 5690
RG: 28.08.1979/16738
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
2690
RG: 07.09.1985/18861
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
506
RG: 22.06.1972/14223
Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük
6551
RG: 29.09.1987/19589
Mesaj Gönder
1
Mesaj Gönder
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?