Tebliğler

TEBLİĞLER – YÖNERGELER
Tebliğ Adı
MBS Linki
KAYSİS Linki
Tebliğ Ekleri
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ
RG: 19.09.2014/29124
Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
RG: 29.06.2013/28692
Değ.24.09.2020/31254
Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ
RG: 15.08.2020/31214
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği
RG: 30.06.2020/31171
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
RG: 19.04.2019/30750
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
RG: 19.04.2019/30750
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ
RG: 01.04.2015/29313
Değ.29.12.2016/29933
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
RG: 01.10.2017/30197
Değ.24.09.2020/31254
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
RG: 03.05.2014/28989
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
RG: 29.08.2013/28750
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
RG: 26.12.2012/28509
Değ.08.03.2020/31062
İşveren Uygulama Tebliği
RG: 01.09.2012/28398
Değ.08.11.2015/29526
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği
RG: 28.09.2008/27011
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
RG: 15.08.2013/28736
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
RG: 11.03.2012/28230
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
RG: 11.06.2015/29383
Değ.26.04.2017/30049
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)
RG: 09.04.2021/31449
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)
RG: 03.10.2019/30907
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)
RG: 11.11.2018/30592
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)
RG: 26.09.2017/30192
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)
RG: 24.03.2016/29663
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)
RG: 25.05.2015/29366
Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
RG: 02.10.2014/29137
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ
RG: 08.04.2017/30032

Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım