Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

Yönetmelik Adı
MBS Linki
KAYSİS Linki
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih/Sayı
Alternatif Link
Alternatif Link Ekler
Alt İşverenlik Yönetmeliği
RG: 27.09.2008/27010
Değ. 25.08.2017/30165
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
RG: 08.11.2016/29882
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
RG: 06.04.2019/30737
Değ. 03.04.2021/31443
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
RG: 04.05.2018/30411
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB
RG: 29.06.2016/29757
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 25.01.2013/28539
Değ. 16.01.2014/28884
Asgari Ücret Yönetmeliği
RG: 01.08.2004/25540
Değ. 19.04.2014/28977
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
RG: 16.08.2013/28737
Değ. 15.04.2020/31100
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 20.08.2013/28741
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)
RG: 03.03.2018/30349
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)
RG: 03.11.2016/29877
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
RG: 19.12.2007/26735
Değ. 15.03.2018/30361
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
RG: 15.06.2013/28678
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
RG: 02.03.2019/30702
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
RG: 28.07.2013/28721
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 15.05.2013/28648
Değ. 24.05.2018/30430
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 02.01.2017/29936
Değ. 27.12.2018/30638
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
RG: 30.04.2013/28633
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
RG: 22.08.2013/28743
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
RG: 11.10.2008/27021
Değ. 22.01.2011/27823
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 04.04.2004 / 25423
Değ.15.05.2004/25463
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
RG: 15.02.2015/29268
Değ. 23.12.2017/30279
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
RG: 31.10.2012/28453
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 06.04.2004/25425
Değ. 12.05.2017/30064
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
RG: 14.09.2010/27699
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 16.04.2013/28620
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
RG: 04.11.1984/18565
Değ. 12.01.2020/31006
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
RG: 11.11.1989/20339
Değ. 09.02.2012/28199
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
RG: 30.11.2000/24246
Değ. 12.01.2020/31006
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
RG: 21.08.2001/24500
Değ. 04.12.2019/30968
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 06.01.2005/25692
Değ. 30.03.2007/26478
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
RG: 06.12.2018/30617
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
RG: 24.07.2013/28717
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
RG: 09.01.2014/28877
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
RG: 16.08.2013/28737
Değ. 07.09.2019/30881
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
RG: 15.01.2016/29594
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
RG: 23.08.2013/28744
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
RG: 06.04.2004/25425
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
RG: 28.04.2004/25446
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
RG: 05.07.2013/28698
İlkyardım Yönetmeliği
RG: 29.07.2015/29429
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
RG: 25.04.2013/28628
Değ. 24.04.2017/30047
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
RG: 29.12.2012/28512
Değ. 16.04.2020/31101
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
RG: 24.01.2017/29958
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
RG: 06.04.2004/25425
Değ. 25.08.2017/30165
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
RG: 06.04.2004/25425
Değ. 25.08.2017/30165
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
RG: 29.12.2012/28512
Değ. 28.02.2020/31053
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
RG: 24.12.2013/28861
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
RG: 18.01.2013/28532
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
RG: 29.12.2012/28512
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 05.03.2004/25393
Değ. 25.01.2020/31019
İşkolları Yönetmeliği
RG: 19.12.2012/28502
Değ. 26.03.2014/28953
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
RG: 17.07.2013/28710
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
RG: 20.07.2013/28713
Değ. 16.04.2020/31101
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
RG: 18.06.2013/28681
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
RG: 30.03.2013/28603
Değ. 11.02.2016/29621
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
RG: 29.06.2015/294017
Değ. 21.05.2018/30427
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
RG: 24.07.2013/28717
Değ. 19.08.2017/30159
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 13.04.2005/25785
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 19.09.2009/27354
Değ.09.11.2018/30590
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 06.08.2013/28730
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
RG: 30.04.2011/27920
Değ. 09.11.2018/30590
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 12.08.2013/28733
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
RG: 01.05.2019/30761
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
RG: 02.07.2013/28695
Konut Kapıcıları Yönetmeliği
RG: 03.03.2004/25391
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
RG: 26.11.2013/28833
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 11.12.2013/28848 2M.
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
RG: 11.12.2013/28848M.
Değ.10.12.2020/31330M.
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
RG: 19.09.2013/28770
Değ. 18.11.2017/30244
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
RG: 03.03.2009/27158
Değ. 28.09.2014/29133
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
RG: 15.11.1990/20696
Değ. 05.02.2010/27484
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
RG: 15.10.2015/29503
Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik
RG: 05.12.2019/30969
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
RG: 30.06.2016/29758
Değ. 27.06.2020/31168
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
RG: 07.10.2004/25606
Değ. 05.09.2018/30526
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 07.04.2004/25426
Değ. 19.08.2017/30159
Resmi Mühür Yönetmeliği
RG: 12.09.1984/18513
Değ. 07.02.2019/30679
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 10.06.2020/31151
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
RG: 16.07.2013/28709
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
RG: 11.09.2013/28762
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
RG: 03.09.2008/26986
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik
RG: 09.07.2013/28702
14.06.2015/29386
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik
RG: 26.11.2013/28833
Değ. 14.06.2015/29386
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
RG: 27.05.2017/30078
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
RG: 16.12.2012/28499
Değ. 21.12.2017/30277
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 21.07.2009/27295
23.07.2009/27297
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
RG: 12.05.2010/27579
Değ. 12.01.2018/30299
Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik
RG: 02.03.2019/30702
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
RG: 27.05.2010/27593
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
RG: 25.01.2012/28184
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
RG: 13.07.2013/28706
Değ. 11.05.2017/30063
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
RG: 25.01.2017/29959
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
RG: 11.10.2013/28792
Değ. 14.06.2015/29386
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
RG: 07.12.2013/28844
Değ. 17.12.2016/29921
Tozla Mücadele Yönetmeliği
RG: 05.11.2013/28812
Turkuaz Kart Yönetmeliği
RG: 14.03.2017/30007
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
RG: 05.02.2013/28550
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
RG: 19.10.2015/29507
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
RG: 10.03.2021/31419
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
RG: 18.11.2008/27058
Değ. 21.05.2016/29718
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
RG: 29.08.2003/25214
Değ. 22.01.2015/29244
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
RG: 05.10.2013/28786
Değ.31.12.2018/30642.4.M
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
RG: 05.02.2008/26778
Değ. 21.03.2020/31075
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
RG: 02.03.2019/30702
Değ. 21.09.2019/30895
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
RG: 03.03.2004/25391
Değ.18.08.2017/30158
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
RG: 25.04.2009/27210
Değ. 18.08.2017/30158
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
RG: 28.02.2004/25387
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
RG: 13.02.2014/29204

Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım