Makeleler

 . Makeleler

İşyeri hekimliği son dönemlerde büyük ilgi görür olmuştur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu ile birlikte işyerleri için işyeri hekimi bulundurma bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir taraftan işverenler işyeri hekimi aramaya başlamış, diğer taraftan işyeri hekimi olmak isteyenler bunun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerinin çalışanlara en uygun hale getirilmesi adına çeşitli düzenlemeler yapmış, yasalar ve yönetmelikler çıkarmıştır. Buna göre işyerlerinin tehlikelilik sınıflarına göre iş güvenliği uzmanları bulundurmaları zorunludur. İş güvenliği uzmanları, belli bölümlerden mezun, iş sağlığı ve iş

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasal yönetmeliğine göre işyerleri bünyelerinde sağlık personelleri bulundurmalıdır. İşyeri hekimleriyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanmasında, izlenmesinde, değerlendirilmesinde, yönlendirilmesinde işyeri hekimiyle birlikte diğer sağlık personeli bulunmalıdır. Diğer adıyla işyeri hemşiresi olarak tarif edilen

İşyerlerinde iş güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi ve daha sağlıklı çalışma ortamlarının inşası adına her geçen gün daha fazla çalışma yapılmaktadır. Yasalar işverenlere her geçen gün daha fazla sorumluluk yüklerken işçilerin de eğitimli, donanımlı, bilinçli kişiler olmalarına önem vermektedir. İş

İşyerlerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yasal olarak işyerinin sağlık kurallarına uygunluğunun denetlenmesi, çalışanların sağlık taramalarından geçirilmeleri gerekir. Bunları yapacak kişiler işyeri hekimleridir. İşyeri hekimi olabilmenin çeşitli şartları vardır ve bunların başında kişinin bir tıp fakültesini bitirmiş olması

İşyerlerinde tehlikelerin önüne geçebilmek için çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. İşyeri sahipleri yasal olarak istenmedik kazaların yaşanmaması adına gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu tedbirlerin alınması, hangi tedbirlerin alınacağı ise uzmanlarca belirlenmektedir. Dolayısıyla işyerlerinin iş güvenliği uzmanları çalıştırmaları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından

İş Sağlığı ve güvenliği uygulamalarında temel sebep iş kazalarının önüne geçmektir. İş Kazalarının önüne geçebilmek için teknolojiden faydalanmak kaçınılmazdır. Endüstri 4.0 da bu bağlamda iş kazalarının önüne geçmek için kullanılabilinir. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarından olan risk değerlendirmesinde tehlikeler ve