Kanunlar

YASALAR

Yasa Adı
Kanun No.
Kabul Tarihi
MBS Linki
KAYSİS Linki
Önceki Metinler
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2709
18.10.1982
RG: 09.11.1982/17863 M.
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
5953
13.06.1952
RG: 20.06.1952/8140
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4982
09.10.2003
RG: 24.10.2003/25269
Bilirkişilik Kanunu
6754
03.11.2016
RG: 24.11.2016/29898
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
3146
09.01.1985
RG: 18.01.1985/18639
Çevre Kanunu
2872
09.08.1973
RG: 11.08.1983/18132
Çocuk Koruma Kanunu
5395
03.07.2005
RG: 15.07.2005/25876
Deniz İş Kanunu
854
20.04.1967
RG: 29.04.1967/12586
Dernekler Kanunu
5253
04.11.2004
RG: 23.11.2004/25649
Devlet Memurları Kanunu
657
14.07.1965
RG: 23.07.1965/12056
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
3071
01.11.1984
RG: 10.11.1984 / 18571
Elektronik İmza Kanunu
5070
15.01.2004
RG: 23.01.2004/25355
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
151
10.09.1337
RG: 10.09.1337
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
5362
07.06.2005
RG: 21.06.2005/25852
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)
1479
02.09.1971
RG: 14.09.1971/13956
Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanun
697
26.12.1925
RG: 02.01.1926/260
Harcırah Kanunu
6245
10.02.1954
RG: 18.02.1954/8638
İdari Yargılama Usulü Kanunu
2577
06.01.1982
RG: 20.01.1982/17580
İş Kanunu (Yürürlükteki Hali)
1475
25.08.1971
RG: 01.09.1971/13943
İş Kanunu
4857
22.05.2003
RG: 10.06.2003/25134
İş Mahkemeleri Kanunu
7036
12.10.2017
RG: 25.10.2017/30221
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6331
20.06.2012
RG: 30.06.2012/28726
İşsizlik Sigortası Kanunu
4447
25.08.1999
RG: 08.09.1999/23810
Kabahatler Kanunu
5326
30.03.2005
RG: 31.03.2005/25772 M.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5176
25.05.2004
RG: 08.06.2004/25486
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
4688
25.06.2001
RG: 12.07.2001/24460
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun
6269
15.02.1954
RG: 20.02.1954/8639
Maden Kanunu
3213
04.06.1985
RG: 15.06.1985/18785
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
3628
19.04.1990
RG: 04.05.1990/20508
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4483
02.12.1999
RG: 04.12.1999/23896
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
3308
05.06.1986
RG: 19.06.1986/19139
Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
5544
21.09.2006
RG: 07.10.2006/26312
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
3458
17.06.1938
RG: 28.06.1938/3945
Öğle Dinlenmesi Kanunu
6301
02.03.1954
RG: 08.03.1954/8652
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
5188
10.06.2004
RG: 26.06.2004/25504
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
5580
08.02.2007
RG: 14.02.2007/26434
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
5153
19.04.1937
RG: 28.04.1937/3591
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
6356
18.10.2012
RG: 07.11.2012/28460
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5510
31.05.2006
RG: 16.06.2006/26200
Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu)
5502
16.05.2006
RG: 20.05.2006/26173
Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Hali)
506
17.07.1964
RG: 29.07.1964/11766
Tarım Sigortaları Kanunu
5363
14.06.2005
RG: 21.06.2005/25852
Tebligat Kanunu
7201
11.02.1959
RG: 19.02.1959/10139
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
6502
07.11.2013
RG: 28.11.2013/28835
Türk Borçlar Kanunu
6098
11.01.2011
RG: 04.02.1011/27836
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
6101
11.01.2011
RG: 04.02.2011/27836
Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Türkiye İş Kurumu Kanunu)
4904
25.06.2003
RG: 05.07.2003/25159
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
2429
07.03.1981
RG: 19.03.1981/17284
Uluslararası İşgücü Kanunu
6735
28.07.2016
RG: 13.08.2016/29800
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1593
24.04.1930
RG: 06.05.1930/1489
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
4703
29.06.2001
RG: 11.07.2001/24459
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
4708
29.06.2001
RG: 13.07.2001/24461
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7244
16.04.2020
RG: 17.04.2020/31102
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)
207 A(III)
10.12.1948
RG: 27.05.1949/7217

MBS : Mevzuat Bilgi Sistemi, KAYSİS : Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi linkleridir.

Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım