İşyeri Hekimliği

 . İşyeri Hekimliği
İŞYERİ HEKİMLİĞİ NEDİR ?

İşyeri hekimliği son yıllarla Tıp mezunlarında ciddi bir etiket olmuştur. Görev,yetki ve sorumluluğu yönetmelik kapsamında tanımlanmıştır. İşyeri hekimi bir İsg profesyoneldir, iş güvenlik uzmanı ile birlikte koordinasyon içerisinde çalışır.Özelikle çalışanların sağlık,ergonomi ve meslek hastalıkları alanında çalışmalar yapar.

İşyeri Hekimliği

Ser Akademi, İşyeri Hekimliği eğitimlerinde öncü bir kurumdur. Eğitim sonrası rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile isminden sık sık söz ettiren bir kurumdur. Asistan,pratisyen, uzman,kamu yada sözleşmeli olmanız bu eğitime engel değildir.

İşyeri hekimliği belgesi ile kamu da çalışanlar ek gelir elde etmektedir. Yasa kasmamında sertifikanın tüm iş yerlerinde geçerlidir.Sertifika ömür boyu geçerli bir belgedir.

İşyeri Hekimliği: Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olan kişiler Ser Akademi Eğitim Kurumundan eğitim programını tamamladıktan sonra bakanlıkça yapılacak olan veya yaptırılacak sınavda başarı olanlar “İşyeri Hekimi” ünvanı alırlar.Eğitim için doğru adrestesiniz.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİ NE KADAR SÜRER ?
90 Saat Uzaktan (İnternet üzeri 15 gün)

90 Saat Örgün (Yüz yüze 15 gün)
40 Saat pratik eğitim (Staj 5 gün) olmak üzere
Toplam 220 saat 35 gün

İşyeri Hekimliği Eğitimi Ders Konuları

 • İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kurallarının Gelişimi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü
 • Türkiye’de Ve Dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Temel Hukuk
 • İş Hukuku
 • Kanunlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Yönetimi Ve Değerlendirmesi
 • İşyerinde Sağlık Gözetimi Ve Biyolojik İzleme
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • İş Hijyeni
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Korunma Politikaları
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Yanıcı, Parlayıcı Ve Patlayıcı Ortamlar
 • Büyük Endüstriyel Kazalar
 • İş Kazaları
 • İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
 • Meslek Hastalıklarına Giriş
 • İşle İlgili Hastalıklar
 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Cilt Hastalıkları
 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
 • Mesleki Kanserler
 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki İşitme Kayıpları
 • Toksikoloji
 • İş Sağlığında Güncel Konular
 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
 • Çalışma Yaşamı Ve Beslenme
 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi Ve İletişim
 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı Etiği Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
Mesaj Gönder
1
Mesaj Gönder
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz ?