İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri hekimliği son dönemlerde büyük ilgi görür olmuştur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu ile birlikte işyerleri için işyeri hekimi bulundurma bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir taraftan işverenler işyeri hekimi aramaya başlamış, diğer taraftan işyeri hekimi olmak isteyenler bunun nasıl olacağını araştırmaya başlamıştır.

Öncelikle işyeri hekimliğinin amacı işyerlerindeki iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı önlem almaktır. İstenmeyen durumların olasılığını en aza indirmek ve meydana gelmesi halinde çalışanların en az zararla kurtulmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda işyeri hekimi gerekli takipleri yapmalı, tedbirleri almalıdır. Görev esnasında tespit ettikleri olumsuzlukları rapor haline getirmelidir.

İşyeri hekimliği adından da anlaşılacağı üzere bir tür hekimlik görevidir. Fakat tıp fakültelerinden mezun olan herkes işyeri hekimliği yapamamakta, mezun olduktan sonra işyeri hekimliği kursu aracılığıyla ilave eğitimler alınarak yapılan sınavlarda başarılı olunmalıdır.

İşyeri Hekimliği Belgesi Alabilme Şartları

İşyeri hekimliği belgesi alabilmek için işyeri hekimliği kurslarına katılmak ve kursun sonunda yapılacak sınavlardan başarılı olmak gerekmektedir. Bu açıdan işyeri hekimliği eğitimlerine şu kişilerin başvurma hakları bulunmaktadır:

  • Tıp fakültelerinden mezun olanlar,
  • Yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinden mezun olarak YÖK’ten denklik alanlar.

Belirtilen iki şartı sağlayan hekimler kurslara katılabilirler ve bu kurslarda toplam 220 saatlik bir eğitime tabi tutulurlar. Eğitimlerin içerikleri şu şekildedir:

  • 90 saat uzaktan eğitim,
  • 90 saat örgün eğitim,
  • 40 saat staj eğitimi.

İşyeri hekimliği eğitimlerindeki örgün eğitim gerek görüldüğü taktirde uzaktan eğitim olarak yapılabilmektedir. Örneğin; pandemi sürecinde 180 saatlik eğimin tamamı uzaktan yapılabilmiştir. Bu eğitimlerde işyeri hekimliği adayları iş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği kültürü, çalışma yaşamında özel risk grupları, temel hukuk, iş hukuku, kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler almaktadır. Yine ulusal ve uluslararası kuruluşlar, iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası sözleşmeler, iş sağlığı etiği, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, risk yönetimi ve değerlendirmesi gibi başlıklarda dersler verilmektedir.

İşyeri hekimliği kursunda verilecek eğitimler sadece bunlarla sınırlı değildir. İşyerinde sağlık gözetimi ve biyolojik izleme, çalışma ortamı gözetimi, iş hijyeni, fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri, psikososyal risk etmenleri, ergonomi, korunma politikaları gibi daha pek çok eğitim bulunmaktadır.

İşyeri Hekimliği Sertifikası Geçerlilik Süresi

İlk kez işyeri hekimliği sertifikası alacak adayların kurslara başvurarak temel eğitimleri almaları gerekirken sertifika aldığı tarihten itibaren 5 yıl geçenlerin de yenileme eğitimine girmeleri gerekmektedir. Yenileme eğitimlerinin 30 saatten az olmaması gerekmektedir. Kurstan sonra adayların ÖSYM tarafından yapılan işyeri hekimliği sınavına katılmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden 70 ve üzeri alınmalıdır.

Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım