İSG Kursu

İSG kursu, çalışanlara iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı sağlamak amacı ile hazırlanan bir eğitimdir. Bu eğitimde, iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması ve çalışanların bilgi düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda kişilere belge verilmektedir.

İSG Kursu

İSG Kursu

İSG Kursu Belgesi Nasıl Alınır?

İSG Belgesi, yapılan işin ve işi yapan kurumun, yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu gösteren bir sertifikadır. İSG eğitimi ve sertifikası almak isteyen kişilerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını tarafından onaylanmış olan bir kuruma başvurması gerekir. 3 farklı İSG Belgesi bulunmaktadır. Bu belgeler işin meydana getirdiği tehlike ve risklere göre değişiklik göstermektedir. A sınıfı İSG Belgesi çok tehlikeli iş yerleri, B sınıfı İSG Belgesi tehlikeli olan iş yerleri, C sınıfı İSG Belgesi ise az tehlikeli olan iş yerleri için geçerlidir. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan sınavlara girerek geçerli not alması gerekir. Sınavdan geçerli not alan adaylar, iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başlayabilir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu eğitimi alabilmek için gerekli olan belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Başvuru yapılacak olan kuruma hitaben, aday olan kişinin kendi istediği bölümü seçmiş olduğu ve T.C kimlik numarası ile iletişim bilgilerinin yer aldığı başvuru yazısı,
 • Adayın eğitim durumunu belgeleyen mezuniyet belgesi ve diploması,
 • A sınıfı iş güvenliği eğitime katılmak isteyen kişilerin, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belge ile beş yıl boyunca devamlı olarak bir yerde çalıştığına dair yazı,
 • Aynı şekil B sınıfı iş güvenliği eğitimine katılmak isteyen kişilerin C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belge ile beş yıl boyunca kesintisiz çalıştığına dair yazı,
 • Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin ise bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekir.

İSG Belgesinin Faydaları

İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre hareket eden kurumlar, çoğu konuda önemli kazanımlar elde etmektedir. Bu kazanımlar hem kurum hem de iş ve işçi sağlığı için büyük bir önem taşımaktadır. İSG eğitimi içeriğini sıralayacak olursak;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı,
 • Yasal Mevzuat ve İçerik,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Yükümlülükleri,
 • Kaza Nedenlerinin Analizleri,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumlulukların Tümü,
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Nasıl Kullanıldığı,
 • Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu sonunda eğitime katılım sertifikası düzenlenmektedir. Eğitim sonunda test sonuçları raporlanarak şirket yetkililerine sunulacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?

İSG kursu sonrasında göreve başlayan kişilerin belirli yetkileri bulunmaktadır. Bunlar;

 • İşverene yazılı bir şekilde bildirilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek süre içerisinde yerine getirilmesi, getirilmediği halde iş yerinin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne bildirmek,
 • İş yerinde belirlenen hayati tehlikenin önlenemez olması ve acil müdahale gerektirmesi durumunda işin durdurulması için işvereni uyarmak,
 • İş yerinin bütün bölümlerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda incelemek ve araştırmalar yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak için çalışanlar ile iş birliği yapmak,
 • Görevinin gerektiği konularda iş vereninde bilgisi dahilin de ilgili kurumlardan iş yerinin iç düzenlemeleri için yardım almak.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri Nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu sonrasında belirli kurumlarda mesleklerini icra etmeye başlayan kişilerin belirli sorumlulukları bulunmaktadır. Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirirken işin normal akışını mümkün oldukça aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamını sağlanması için katkıda bulunmak, işyerinin ve işverenin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği için yapılan çalışmaların yürütülmesindeki ihmallerden dolayı, çalıştıkları kuruma karşı sorumludur. Çalışanların maluliyeti ya da ölümü ile sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazalarında ihmal tespit edilir ise iş güvenliği uzmanının yetki belgesine altı ay süre ile el konulur.

LEAVE A REPLYYour email address will not be published. Required fields are marked *Your Name

Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım