İş Yeri Hemşireliği Kursu

İş yeri hemşireliği kursu diğer sağlık personeli olarak çalışmak isteyen adaylar için verilen hizmettir. Diğer sağlık personeli yönetmeliğine göre bu kursun başarıyla tamamlanması şarttır. Adaylar kursu bitirdikten sonra bakanlığın ÖSYM tarafından yapılan sınavına girerler. Bu sınavdan asgari puanı alan adaylar diğer sağlık personeli olabilirler.

Diğer sağlık personeli kursu 90 saatlik bir eğitim sürecinden oluşur. Bu eğitim boyunca adaylar diğer sağlık personeli olmak için hazırlanırlar. 90 saatlik eğitimin ilk 45 dakikası offline olarak gerçekleşirken geriye kalan 45 dakikası ise online eğitim şeklinde gerçekleştirilir. Adayların bu eğitim boyunca bütün aşamaları başarıyla tamamlaması gerekir. Bir aşamadan başarısız olan aday diğer aşamaya geçememektedir.

Eğitim sonunda adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan sınava girmek zorundadır. 100 üzerinden puan hesaplaması yapılan bu sınavda adayların en az 60 almaları gerekmektedir. Diğer sağlık personeli yönetmeliğinde geçen mesleklere mensup olan adaylar tüm bu kriterleri tamamladıktan sonra tehlike arz eden iş ve iş yerlerinde diğer sağlık personeli olarak görev alabilirler.

İş Yeri Hemşireliği Nedir?

İş yeri hemşireleri diğer sağlık personeli kursu sonunda yetkilendirilen ve çalıştığı iş yerinde çalışanlarda oluşabilecek acil sağlık sorunları durumunda ilk müdahaleyi yapacak olan görevlidir.

Modern dünyada seri üretime geçilmesi ile birlikte artık iş yerleri daha tehlike arz eden duruma gelmiştir. Üretimde kullanılan makinelerin kompleks yapısı, daha ağır ve daha büyük hale gelmesi iş yeri kazaları riskini de beraberinde getiriyor. Tüm bu riskler konusunda zamanında önlem almak için tehlike arz eden çalışma alanlarında DSP kursu sonucunda görev alan iş yeri hemşiresi bulunması çalışanların güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

İş Yeri Hemşireliği Kursu

İş Yeri Hemşireliği Kursu

İş Yeri Hemşiresi Hangi Alanlarda Çalışabilir?

Diğer sağlık personeli sınavını başarıyla tamamlayan iş yeri hemşireleri tehlike arz eden bütün işlerde çalışabilir. Diğer sağlık personeli çalıştırılması gerekli işler örnek verilecek olursa bunlar; maden alanları, yapı sektörü, akaryakıt istasyonları, hastaneler, gıda üretim fabrikaları, etki alanı geniş olan ağır sanayi işletmeleridir. Diğer sağlık personeli kursu ve sınavı sonucunda iş yeri hemşiresi olan görevlilerin zorunlu olan işlerde çalıştırılmaması iş yerine ceza kesilmesine sebep olmaktadır. Ceza sonucu önlem almayan ve iş yeri hemşiresi ya da diğer sağlık personeli çalıştırmamak konusunda ısrarcı olan işletmeler daha ağır yaptırımlarla karşılaşmaktadır.

İş Yeri Hemşiresi Eğitim Süreci Nasıl İlerlemektedir?

İş yeri hemşiresi olmak isteyen adayların DSP yönetmeliğinde belirtilen mesleklere mensup olmaları gerekmektedir. Bu mesleklere mensup olan adayların ise işyeri hemşireliği kursu sonucunda başarılı olmaları gerekmektedir. Kursu başarıyla tamamlayan adaylar daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın isteği doğrultusunda ÖSYM’nin yaptığı diğer sağlık personeli sınavına girmeleri gerekmektedir. DSP sınavında 60 barajını geçen adaylar diğer sağlık personeli olarak çalışabilirler.

İş yeri hemşiresi olmak isteyen adayların DSP kapsamında görmeleri gereken bazı dersler bulunmaktadır. Bu derslere örnek verecek olursak bunlar; iş yerinde acil tıbbi müdahale, iletişim teknikleri dersi, iş yerinde sağlık gözetimi ve biyolojik izleme dersi, iş kazaları dersi, iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetinde etik değerler dersi, iş güvenliği ve iş sağlığında araştırma yöntemleri dersi , kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği dersi, iş yeri hemşireliği kursu dersleri, temel hukuk ve iş hukuku dersi, fiziksel iş etmenleri dersi, uygun işe yerleştirme dersi, Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve iş güvenliği dersi, iş yeri tehlike sınıfları ve İSG katip uygulamaları, psikososyal risk etmenleri dersi, iş sağlığı ve güvenlik kültürü dersi, iş yeri sağlık ve güvenlik hizmetleri dersi, çalışma yaşamında sağlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar, iş yerinde sağlık eğitimi, iş yerinde yetişkin eğitimi dersi, toksikolojinin temel prensipleri dersi, iş ve çalışma yaşamında özel politika gerektiren gruplar, biyolojik risk etmenleri dersi, çalışma ortamı gözetimi ve iş hijyeni dersi, iş yerlerinde ergonomi dersi, iş sağlığında güncel konular dersi, kimyasal risk etmenleri dersi olarak geçmektedir.

Kimler İş Yeri Hemşiresi Olabilir?

DSP kursu ve sınavında başarılı olmak kaydıyla hemşireler, sağlık memurları, acil tıp teknisyenleri ve çevre teknisyenleri iş yeri hemşiresi olabilir.

LEAVE A REPLYYour email address will not be published. Required fields are marked *Your Name

Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım