işyeri hemşireliği sertifikası Tag

 . Posts tagged "işyeri hemşireliği sertifikası"

İşyerlerinde iş güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi ve daha sağlıklı çalışma ortamlarının inşası adına her geçen gün daha fazla çalışma yapılmaktadır. Yasalar işverenlere her geçen gün daha fazla sorumluluk yüklerken işçilerin de eğitimli, donanımlı, bilinçli kişiler olmalarına önem vermektedir. İş

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Nedir ? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir.  Bakanlıkça yetkilendirilebilmek için mutlaka toplamda