işyeri hekimliği kursu Tag

 . Posts tagged "işyeri hekimliği kursu"

İşyeri hekimliği son dönemlerde büyük ilgi görür olmuştur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu ile birlikte işyerleri için işyeri hekimi bulundurma bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir taraftan işverenler işyeri hekimi aramaya başlamış, diğer taraftan işyeri hekimi olmak isteyenler bunun

İşyerlerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yasal olarak işyerinin sağlık kurallarına uygunluğunun denetlenmesi, çalışanların sağlık taramalarından geçirilmeleri gerekir. Bunları yapacak kişiler işyeri hekimleridir. İşyeri hekimi olabilmenin çeşitli şartları vardır ve bunların başında kişinin bir tıp fakültesini bitirmiş olması

İşyeri Hekimliği Nedir ? İşyeri hekimi İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip yetkili hekim kişilerdir.  Eğitim Bakanlık onayı alındıktan sonra uzaktan eğitim süreciyle başlamaktadır. Uzaktan eğitim toplamda 15 gün, 90 saat sürmektedir. Uzaktan eğitim tamamlandıktan