İşyeri Hekimliği Kursu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre işletmelerde sağlık gözetimi yapmak, rehberlik etmek, danışmanlık, eğitim ve bilgilendirmeler gerçekleştirmek amacıyla işyeri hekimleri bulundurulmalıdır. Bu düzenlemeler berberinde işyeri hekimi ihtiyacını doğurmuş ve işyeri hekimliği kursu ile sertifikalı hekimlerin yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Ser Akademi olarak bu alanda çalışmalarımıza devam ediyor, uzman eğitmenlerimizle birlikte gerekli şartları sağlayanların işyeri hekimliği sertifikası almasına yardımcı oluyoruz.

İşyeri Hekimliği Eğitimi ve Eğitim Süreleri

İşyeri hekimliği eğitimi bakanlığın belirlemiş olduğu şartlara göre verilmektedir. Buna göre eğitim yöntemi ve süreleri şu şekildedir:

Dolayısıyla işyeri hekimliği kursu toplamda 220 saatlik bir eğitimi kapsamaktadır. 180 saatlik eğitim teorik detaylar hakkında olmaktadır. Katılımcılar başlıca şu alanlarda dersler görmektedir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Kavramları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 • Ulusal ve Uluslararası Alanda İş Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Temel Hukuk
 • İş Hukuku
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
 • Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmeleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • İş Hijyeni
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • İş Kazaları
 • Meslek hastalıkları
 • İş Sağlığı Etiği.

Kimler İşyeri Hekimliği Sertifikası Alabilir?

İşyeri hekimliği belgesi alabilecek kişilerin birtakım yeterliliklere sahip olması gerekir. Bunlar aynı zamanda kursa başvuru kriterleridir. Bu noktada işyeri hekimliği eğitimlerine Türkiye’deki tıp eğitimi veren üniversitelerin herhangi birisinden mezun olanlar ya da yurt dışındaki bir tıp fakültesinden mezun olup YÖK’ten denklik alanlar başvurabilirler. Dolayısıyla adayların işyeri hekimi olabilmek için öncelikle hekim olmaları gerekmektedir. Fakat diğer detaylar da vardır.

İşyeri Hekimliği Belgesi Nasıl Alınır?

İşyeri hekimliği kursuna başvurma kriterine sahip kişilerin ardından bakanlığın belgelendirdiği bir işyeri hekimliği kursundan eğitim alması gerekir. Uzaktan ve yüz yüze şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerin tamamına katılmak zorunludur. Üstelik ardışık eğitimlerde bir aşamayı tamamlamayan aday, diğer aşamaya geçememektedir.

İşyeri hekimliği kursunu tamamlayan adaylar ardından ÖSYM’nin yapacağı İSG sınavına katılırlar. Bu senede iki kez yapılan bu sınavda başarılı olan adaylar işyeri hekimliği sertifikası almaya hak kazanırlar. Ardından da ilgili kurumlarda çalışmaya başlayabilirler.

Kurumumuz bakanlıkça yetkilendirilmiş, en yüksek başarı oranına sahip şekilde hizmet vermektedir. Her biri alanında deneyimli, tecrübeli, bilgi birikimi yüksek eğitmenlerimiz en modern teknolojiler eşliğinde eğitimleri vermekte, size özel materyallerle hem sınavlara hem de aktif çalışma hayatına en etkin şekilde hazırlanmanız sağlanmaktadır. En güncel prosedürlere göre çalışmalarımız yapılmaktadır.

Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım