Diğer Sağlık Personeli Kursu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasal yönetmeliğine göre işyerleri bünyelerinde sağlık personelleri bulundurmalıdır. İşyeri hekimleriyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanmasında, izlenmesinde, değerlendirilmesinde, yönlendirilmesinde işyeri hekimiyle birlikte diğer sağlık personeli bulunmalıdır. Diğer adıyla işyeri hemşiresi olarak tarif edilen diğer sağlık personeli veri toplamada, kayıt düzenlemelerinde ve diğer işlerde işyeri hekimiyle birlikte çalışmaktadır. Yönetmeliğe göre diğer sağlık personeli olabilecek kişiler şunlardır:

 • Hemşireler,
 • Sağlık memurları,
 • Çevre sağlığı teknisyenleri,
 • Acil tıp teknisyenleri.

Bütün bu alanlarda diploması olan kişilerin bakanlıkça yetkilendirilmiş diğer sağlık personeli kursu ile destek eğitimleri almaları ve sonrasında sınava girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

İşyeri Hemşireliği Kursu Eğitimleri

İşyeri hemşireliği kursu olarak da adlandırılabilen diğer sağlık personeli kursunda adaylara 90 saat eğitim verilir. Bu sürenin 45 saati uzaktan eğitim şeklinde yapılırken diğer 45 saati kursta uzman eğitmenlerle yüz yüze şekilde yapılmaktadır. Katılımcılar iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı pek çok konuda ders almaktadır ve başlıca ders konuları şunlardır:

 • Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Temel Hukuk ve İş Hukuku,
 • İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü,
 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • İşyeri Tehlike Sınıfları ve İSG-Kâtip Uygulamaları,
 • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri,
 • Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi,
 • Biyolojik Risk Etmenleri,
 • Psikososyal Risk Etmenleri,
 • Fiziksel Risk Etmenleri,
 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme,
 • Uygun İşe Yerleştirme,
 • Kimyasal Risk Etmenleri,
 • İşyerlerinde Ergonomi,
 • Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni,
 • İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,
 • İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları,
 • İşyerlerinde Acil Tıbbi Müdahale,
 • Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar,
 • İşyerinde Korunmaya Yönelik Yaklaşımlar ve Uygulamaları,
 • İş Kazaları,
 • Toksikolojinin Temel İlkeleri,
 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları,
 • İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi,
 • İş Sağlığında Güncel Konular,
 • Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar,
 • İletişim Teknikleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik.

İşyeri Hemşireliği Belgesi Sınavları

İşyeri hemşireliği eğitimleri için başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi ile birlikte müracaat edilmelidir. Kadın adaylar için soyisim değişikliği oldu ise bunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

İşyeri hemşireliği belgesi almak isteyenlerin 90 saatlik eğitime katılmaları ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan sınava girmeleri gerekmektedir. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve sertifika almaya hak kazanırlar. İşyeri hemşireliği belgesinin 5 yıl geçerliliği vardır. Geçerlilik süresinin ardından yeniden güncellenmesi gerekmektedir ve güncelleme için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Diğer sağlık personeli belgesi alan kişiler OSGB’lerde çalışabilirler. Buralarda kurucu eleman olarak görev yapabilir, çok tehlikeli sınıfındaki işyerleri dahil bulunabilirler.

Emek Mah. Mareşal F. Çak. Blv.
No: 81-A Şehitkamil / GAZİANTEP
Ticaret Sicil No: 54612
Ser Akademi - Tüm hakları saklıdır © 2018
İzinsiz içerik kullanılamaz. Web Tasarım